Nieuwe vorderingen bij het populatie herstel van de Lammergier

Lammergier pop en jong op natuurgetrouw nest | F. Marquez Eerste grootbrengen van Lammergieren in het veld, geïsoleerd van mensen; een techniek die gebruikt zal worden bij de reïntroductie van deze vogels in de Picos de Europa.

Afgelopen 26 maart 2008 hebben de regering Aragon en de FCQ in een persconferentie een presentatie gegeven van een compleet nieuwe beschermingsactie die plaatsvindt in het NP Ordesa y Monte Perdido.  Hierbij wordt een techniek ontwikkeld waarmee men hoopt voor de eerste keer in de wereld een Lammergier die in gevangenschap is geboren, los te laten door middel van een programma waarbij het jong wordt grootgebracht geïsoleerd van mensen, gebaseerd op door natuurlijke inprenting geïnduceerd gedrag.Dit is dezelfde techniek die gebruikt zal worden bij exemplaren die in de nabije toekomst losgelaten worden in de Picos de Europa. De regering van Aragon en de FCQ zijn al jaren aan het werk, in het kader van het Plan van Herstel van de Lammergier in Aragon, met het beheer van de Pyreneese populatie teneinde het demografisch rendement ervan te verbeteren, door middel van het wegnemen van eieren afkomstig van nesten die een hoog risico van mislukking van reproductie lopen (tenminste 6 jaar zonder succes) en terugbrengen in de natuurlijke omgeving.

Na het wegnemen van 2 eieren in januari in samenwerking met de GREIM van de Politie, werd vervolgens het gecontroleerde uitbroeden in gezet, waarbij dezelfde procedure werd gevolgd als al eerder met succes gebruikt in 4 gevallen in Aragon; resultaat was de geboorte van de jongen op 27 februari en 11 maart. Het tweede jong werd geboren met een infectie die al in het ei was ontwikkeld en die zijn dood binnen enkele dagen tot gevolg had, hetgeen wordt onderzocht om de sleutel te vinden tot het herhaalde mislukken van de reproductie in het nest waar het uit voorkwam. In de volgende twee weken voltrok zich een compleet nieuw procedure, want in de 4 voorgaande gevallen werden de jongen grootgebracht in europese broedcentra door middel van verzorgers waarbij de hulp van vogels in gevangenschap werd ingeroepen om te fungeren als verzorgers, terwijl in dít geval het grootbrengen gebeurt door middel van een sterk op de natuurlijke ouder gelijkende pop, en in de natuurlijke omgeving voor deze soort, in de Pyreneeën. Dit bespoedigt enorm het leerproces hoe te gedragen dankzij het feit dat het jong voortdurend blootgesteld wordt aan de habitat en het gedrag van zijn soort in vrijheid.

Constructie en plaatsen van het platform in N.P.Ordesa y Monte Perdido Deze techniek van grootbrengen in het veld geïsoleerd van mensen zoals nu voor het eerst ontwikkeld voor Lammergieren, is al in gebruik met succes bij ecologisch vergelijkbare soorten zoals de Californische Condor en de Condor van de Andes. Deskundigen van het programma voor het grootbrengen van de Andes Condor van de Stichting Bioandina in Argentinië namen deel aan de ontwikkeling van deze procedure, evenals de Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit van Zaragossa. Om deze nieuwe techniek van bescherming ter plekke toe te passen is er een platform gebouwd voor het proces van grootbrengen en leren, aan de rand van een terrein waar bijgevoed wordt in het NP Ordesa y Monte Perdido.

Platform met kunstnest met warmteregeling in N.P.Ordesa y Monte Perdido Dit platform van zes vierkante meter op een hoogte van 1500 meter in de bergen, heeft een kunstnest met warmteregeling aan een kant waarvan het jong de zorg van de pop krijgt en aan de andere kant waarvan het jong direct zicht heeft op de grootste concentratie Lammergieren in Europa, waar tientallen Lammergieren aangetrokken door de aanvullende voedselbevoorradingen vlakbij het platfom, de beste blootstelling leveren van het jong aan de dieren in het wild, waarvan hij het gedrag leert dat nodig is om in vrijheid te overleven. Als er 80 dagen voorbij zijn zal het jong van het nest overgaan naar een kooi op hetzelfde platform gesitueerd, alwaar zijn groei- en leertijd zal eindigen op het moment dat hij zijn eerste vlucht neemt, ongeveer 120 dagen na zijn geboorte.

Dit is de techniek die gebruikt zal worden om de Lammergieren groot te brengen die gereïntroduceerd worden in de Picos de Europa, met dit verschil dat ze van de Pyreneeën naar de Picos overgebracht zullen worden twee weken vóór hun eerste vlucht, opdat ze kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving voordat ze het nest verlaten. Meer informatie, beelden en video op de website van de regering Aragon.

http://portal.aragon.es/cocoon/xpfpub/get-page-ga-internet?tcont_id=384084&c_id=1311464&regi_id=383851

Vertaling van het Spaanse nieuwsbericht op Quebrantahuesos.org

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.